Privacybeleid en cookies

Privacy statement en cookies Medialoog

Privacybeleid en cookies

Inleiding

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Medialoog (KvK 17182594).

Medialoog verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten, relaties en partners. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en in het kader van onze gestelde bedrijfsdoelen. In dit privacybeleid leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken. Dit privacybeleid heeft betrekking op onze dienstverlening en communicatie met relaties, klanten, potentiële klanten en partners.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

Medialoog verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website of via een rechtstreekse mail. Via het formulier vragen wij je om je persoonlijke en/of bedrijfsgegevens in te vullen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen of in correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over je interacties (open- en klikgedrag) indien je nieuwsbrieven van ons ontvangt

Van klanten verwerken wij ook nog de factuur- en betaalgegevens naast bovengenoemde persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om onze dienst(en) te kunnen leveren zoals overeengekomen of om je de service te bieden waar je je voor hebt ingeschreven. Dit kan gaan om het versturen van mailings of nieuwsbrieven om je bijvoorbeeld te informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen Medialoog.

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om je zo optimaal mogelijk te kunnen helpen met supportvragen.
 • Om je vraag naar informatie via onze website, e-mail of telefonisch contact te kunnen beantwoorden.
 • Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en).
 • Om kloppend te factureren en het afhandelen van jouw betaling.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie-, bewaar- en belastingplicht).
 • Om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Deze doeleinden kunnen worden geschaard onder de volgende rechtsgronden:

 • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou;
 • Wettelijke verplichtingen;
 • Toestemming van de gebruiker;
 • Gerechtvaardigde marketingbelangen van Medialoog.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@medialoog.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Ten behoeve van de verwerking van jouw persoonsgegevens worden je gegevens voor onbepaalde tijd bewaard om je gedurende de looptijd van de overeenkomst of bij een verzoek naar informatie, te allen tijde van dienst te kunnen zijn. De verzamelde gegevens worden alleen verwijderd als je hierom vraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen of verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden. Om onze overeenkomst met jou uit te voeren kan het zijn dat wij dienstverleners inschakelen. Deze dienstverleners zullen jouw persoonsgegevens alleen verwerken zoals overeengekomen met ons en zullen deze gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden. Medialoog kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen.

Het gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als je daarna onze website verder gebruikt, nemen wij aan dat je geen bezwaar hebt tegen de cookies.

Medialoog gebruikt alleen technische en functionele cookies (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Medialoog gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media buttons

Social media buttons voor sociale media sites van derden worden gebruikt om onze gebruikers in staat te stellen webpagina’s te delen of te bookmaker. We kunnen niet voorkomen dat deze sites informatie over jou verzamelt. Om te begrijpen hoe sociale media sites van derden informatie over je activiteiten op onze website en internet gebruiken verwijzen we je naar de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van desbetreffende partijen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Medialoog) tussen zit.

Medialoog maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Boekhouding
  Voor onze boekhouding gebruiken wij Moneybird om offertes op te stellen en facturen te verzenden. Met het doel om de boekhouding te doen en de functionaliteiten die daarbij horen worden de volgende gegevens verwerkt: Bedrijfsnaam, Voornaam + Achternaam, T.a.v. gegevens, Adres, Postcode, Plaats, Land, E-mailadres facturen- en offertes, KvK-nummer, Btw-nummer, Telefoonnummer, Klantnummer, Rekeningnummer.
 • Digitale nieuwsbrieven
  Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven gebruiken wij MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie de je uitschrijf/afmeld-link. Als je je daarmee uitschrijft ontvang je onze nieuwsbrief niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologiën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.
 • Verzenden en logistiek
  Als je een fysieke bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je bestelling bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van diverse diensten zoals PostNL, DPD, UPS voor het uitvoeren van leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens delen. De leveranciers gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we je vragen om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Medialoog wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en hierom nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je het vermoeden hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik. Meld ons dit dan via contact@medialoog.nl, zodat wij hier direct op kunnen handelen.

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert via een contactformulier.

Wijzigingen

Medialoog houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd. De laatste wijzigingen dateren van 22 mei 2018.

Contactgegevens

Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring, of een beroep wil doen op één van je wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Medialoog
Bondstraat 22, 5612 HX Eindhoven
Telefoon: +31 40 2552736 of +31 6 124 65 166
E-mail: contact@medialoog.nl 

Contactpersoon voor privacyzaken: Karin Dirkx